Vinamilk tin rằng đổi mới và phát triển nhằm mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất không chỉ là sứ mệnh mà còn là trách nhiệm đối với cuộc sống con người và xã hội.