Vinamilk (HOSE: VNM) 23/04/2014 - Price: 139(- 1) Trang chủ Shop Online Phòng khám An Khang Liên lạc Tìm kiếm

ENGLISH

 


Tiếp thị
Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo nên những nhãn hiệu nổi trội và được nhiều người biết đến. Chúng tôi luôn hiểu rằng xây dựng nhãn hiệu mạnh là nhân tố quan trọng cho sự phát triển của công ty. Vì vậy khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược là các yếu tố không thể thiếu của đội ngũ tiếp thị Vinamilk.

Các chức năng chính:
Nhãn hiệu, PR, nghiên cứu thị trường, tác nghiệp tiếp thị


Kinh Doanh
Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo độ phủ hàng rộng khắp trên cả nước và luôn đạt được tốc độ tăng trưởng cao hàng năm. Dẫn đầu về doanh số trong số các công ty cùng ngành tại Việt Nam là  một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi luôn đảm bảo sản phẩm của Vinamilk đến tay người tiêu dùng bằng dịch vụ và giá cả tốt nhất.

Các chức năng của phòng Kinh Doanh: Kênh truyền thống, kênh hiện đại, kênh phát triển khách hàng đặc biệt. Các bộ phận hỗ trợ kinh doanh: Phát triển hệ thống & huấn luyện bán hàng, Hỗ trợ thương mại, Tác nghiệp kinh doanh.


Tài chính Kế toán
Các hoạt động tài chính kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng đối với tất cả các hoạt động của Vinamilk. Nhiệm vụ của chúng tôi là hoạch định các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận và chi phí cho toàn công ty; tuân thủ các quy định nghiêm ngặt nhất về tài chính và kế toán do Chính phủ, các định chế tài chính và Hội Đồng Quản trị ban hành. Bên cạnh đó việc đảm bảo tài sản/lợi nhuận của cổ đông được sử dụng đúng mục đích và tái đầu tư một cách hiệu quả cũng như việc đánh giá cơ hội đầu tư mới nhằm cực đại hóa lợi nhuận cho cổ đông công ty là một trong những trách nhiệm chính của chúng tôi.

Các chức năng chính:
Tài chính, Kế toán, Đầu tư.


Sản xuất
Hoạt động sản xuất của chúng tôi được phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả giữa các bộ phận xuất nhập khẩu, kế hoạch, sản xuất và điều vận. Chúng tôi đảm bảo tạo ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đa dạng hóa chủng loại phục vụ cho người tiêu dùng.


Nhân Sự
Điều chúng tôi quan tâm hàng đầu là phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhân viên phát huy được tính sáng tạo, mang lại hiệu quả làm việc vượt trội và giúp nhân viên đạt được mục tiêu nghề nghiệp.

Các chức năng Nhân Sự: Lương Bổng & Phúc Lợi, Đào tạo & Phát Triển, Tuyển Dụng và Quan hệ Nhân Sự.