Vinamilk (HOSE: VNM) 23/04/2014 - Price: 139(- 1) Trang chủ Shop Online Phòng khám An Khang Liên lạc Tìm kiếm

ENGLISH

 

Vinamilk công bố thông tin

Căn cứ vào cơ cấu tổ chức mới của Công ty, Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) xin thông báo công ty đã thực hiện chuyển đổi chức danh từ Phó Tổng GIám Đốc sang Giám đốc Điều hành và bổ nhiệm các Quyền Giám đốc Điều hành mới.

Vui lòng xem chi tiết tại: Cơ cấu tổ chức mới Công ty

Trân trọng thông báo.

Tin tức khác
Disclosure of Information - Discharge of member of the Inspection Committee
Công bố thông tin thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông
Công bố thông tin về việc từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị
Công bố thông tin điều chỉnh tỉ lệ cổ tức 2013 và cổ phiếu thưởng
Công bố thông tin giải thể Cty Bất Động Sản Quốc Tế
Công bố thông tin thành lập công ty con tại Châu Âu
Công bố thộng tin nhận giấy phép đầu tư ra nước ngoài số 667/BKHĐT-ĐTRNN
Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh Angkor Dairy Products Company Limited