Vinamilk (HOSE: VNM) 16/04/2014 - Price: 141(+ 0) Trang chủ Shop Online Phòng khám An Khang Liên lạc Tìm kiếm

ENGLISH

 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) công bố thông tin

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            ------------------                                                                                                  ---------------------
Số : ____/CV- CTS.ĐT/08                                                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2008

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm về việc tranh chấp hợp đồng dịch vụ

       Căn cứ vào trích sao bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2008/ KDTM-ST ngày 16/1/2008 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ giữa CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Công ty TNHH Tiếp thị và Thương mại Đường Trời Đỏ, Vinamilk xin công bố thông tin về quyết định của tòa án nhân dân quận 3 như sau:
-      Công ty TNHH Tiếp thị và Thương mại Đường Trời Đỏ phải giao trả cho Vinamilk các hạng mục gồm:
      1.    Nhà bạt, kích thước: 5mW x 4,5mH x 5mD, số lượng: 9 cái, đã hoàn chỉnh khung nhà, chưa may bạt
      2.    Sàn sân khấu, phông sân khấu, tam cấp, kích thước: y thiết kế của Skyline, số lượng: 1 bộ, đã sản xuất toàn bộ phần thô, chưa sơn
             Trái tim nhỏ, kích thước: y thiết kế của Skyline, số lượng: 2 bộ, đã uốn sắt, cắt ván ép
      3.    Mô hình trái tim trên sân khấu, kích thước: 9,5mW x 9mD, số lượng: 1 bộ
      4.    Nhà bạt khung phông vách, kích thước: 2,5mH x 5mW, số lượng: 9 tấm, đã ra khung, chưa in hiflex
      5.    Lon sữa, ván gắn lon sữa vào, công, kích thước: 1,2mH x 2,4mW, số lượng: 30 tấm, đã mua vật tư và bắt lon sữa vào
-     Vinamilk phải trả cho Công ty TNHH Tiếp thị và Thương mại Đường Trời Đỏ số tiền 462.901.661 đồng
-     Về án phí: Công ty TNHH Tiếp thị Thương mại Đường Trời Đỏ phải chịu án phí là 35.930.389 đồng, Vinamilk phải chịu án phí là 16.887.049 đồng.

Trân trọng. 
TỔNG GIÁM ĐỐC
MAI KIỀU LIÊN

Tin tức khác
Disclosure of Information - Discharge of member of the Inspection Committee
Công bố thông tin thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông
Công bố thông tin về việc từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị
Công bố thông tin điều chỉnh tỉ lệ cổ tức 2013 và cổ phiếu thưởng
Công bố thông tin giải thể Cty Bất Động Sản Quốc Tế
Công bố thông tin thành lập công ty con tại Châu Âu
Công bố thộng tin nhận giấy phép đầu tư ra nước ngoài số 667/BKHĐT-ĐTRNN
Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh Angkor Dairy Products Company Limited