Vinamilk (HOSE: VNM) 16/04/2014 - Price: 141(+ 0) Trang chủ Shop Online Phòng khám An Khang Liên lạc Tìm kiếm

ENGLISH

VINAMILK

 

 

Sản phẩm dinh dưỡng Dielac trẻ em gồm các nhóm sản phẩm dinh dưỡng Dielac Optimum, Dielac Alpha, Dielac Star Care, và sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt dành cho trẻ biếng ăn và suy dinh dưỡng Dielac Pedia.

 
Sản phẩm được nghiên cứu bởi Trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng và Phát triển sản phẩm VINAMILK theo khuyến nghị của Ủy ban dinh dưỡng quốc tế Codex Alimentarius về dinh dưỡng đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sản phẩm được chứng nhận quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP.