System of
Eco-friendly

Thong Nhat Thanh Hoa
Eco-friendly Dairy Farm

Thanh Hoa

Quang Ngai Eco-friendly
Dairy Farm

Quang Ngai

Tay Ninh Eco-friendly
Dairy Farm

Tay Ninh

3 Highlights of
Eco-friendly

VINAMILK GREEN FARM

ECOLOGICAL
ENVIRONMENT

Fresh Detention Basin
& Groundwater Sources

DO NOT USE

Chemical Pesticides
& Fertilizers

NATURAL FOOD
SOURCE

Mombasa, Ruzi & Oats
Nutritious Fresh Corns

PUREBRED COWS

Imported directily from USA,
Australia, New Zealand

Landscape of
Eco-friendly

VINAMILK GREEN FARM

Nutritional Information
100 ml(*)

Sữa nước

Vinamilk - Vươn cao Việt Nam

Công ty sữa Vinamilk không ngừng mở rộng nguồn nguyên liệu, đẩy mạnh đầu tư và nghiên cứu sản phẩm mới với mong muốn mang đến dinh dưỡng tối ưu cho người Việt