VINAMILK ORGANIC FARM TOUR – Tham quan trang trại organic chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam
  • 01

    Chọn ngày tham quan

  • 02

    Nhập thông tin

  • 03

    Xác nhận thông tin

Chọn ngày tham quan trang trại
Vinamilk Organic Đà Lạt

VINAMILK ORGANIC FARM TOUR

Tham quan trang trại organic chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam

Sữa tươi 100% Organic