VINAMILK ORGANIC FARM TOUR – Tham quan trang trại organic chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam
VINAMILK ORGANIC FARM TOUR – Tham quan trang trại organic chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam
VINAMILK ORGANIC FARM TOUR – Tham quan trang trại organic chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam
Không

sử dụng hoóc-môn tăng trưởng

VINAMILK ORGANIC FARM TOUR – Tham quan trang trại organic chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam
Không

dư lượng thuốc kháng sinh

VINAMILK ORGANIC FARM TOUR – Tham quan trang trại organic chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam
Không

sử dụng thuốc trừ sâu

Tìm hiểu ngay

VINAMILK ORGANIC FARM TOUR

Tham quan trang trại organic chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam

Sữa tươi 100% Organic