Cơ hội
Nghề nghiệp
Trưởng Bộ phận Marketing Ngành hàng

Tóm tắt công việc:
• Đề xuất và cùng Giám Đốc Marketing ngành hàng xây dựng mục tiêu, chiến lược của nhóm ngành hàng phụ trách.
• Trực tiếp tổ chức việc triển khai thực hiện các kế hoạch Marketing của nhóm ngành hàng và các nhãn hiệu trong nhóm ngành hàng theo chiến lược đã đề ra nhằm đạt mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận và sự phát triển trong dài hạn của cả nhóm nhãn hiệu dựa trên những phân tích, đánh giá liên tục về nhãn hiệu, thị trường và tâm lý người tiêu dùng.

Vai trò và Nhiệm vụ chính:
1. Đề xuất các chiến lược Marketing ngắn hạn và dài hạn của ngành hàng và các nhãn hiệu phù hợp với chiến lược kinh doanh chung của công ty.
2. Đề xuất và tham gia xây dựng kế hoạch AOP hàng năm của ngành hàng: mục tiêu doanh thu, sản lượng, ngân sách, kế hoạch thực hiện, …
3. Đề xuất và cùng GĐ MKT ngành hàng xây dựng, phát triển chiến lược cấu trúc nhãn hiệu, định vị nhãn hiệu và nghiên cứu phát triển những sản phẩm mới, bao bì mới, phục vụ mục tiêu kinh doanh của ngành hàng.
4. Xây dựng và phát triển chương trình quảng cáo truyền thông đại chúng phù hợp và hiệu quả nhất để đạt những mục tiêu của chiến lược marketing đã đề ra.
5. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, giám sát việc triển khai các chương trình Marketing theo kế hoạch.
6. Tổ chức, phân công và chỉ đạo các Trưởng ban nhãn hiệu trong việc lên kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả của các chương trình marketing trong năm của từng nhãn hiệu trong ngành hàng phụ trách; đảm bảo đúng theo chiến lược phát triển chung đã đặt ra và đạt được các mục tiêu của ngành hàng và nhãn hiệu.
7. Theo dõi sát tình hình bán hàng, và dự báo sản lượng của nhóm ngành hàng, nhằm đề xuất những chương trình, phương án kịp thời để tối ưu hoá các nguồn lực và giải quyết tồn kho.
8. Thiết lập hệ thống các loại thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ cho việc quản lý; đảm bảo các thông tin, dữ liệu được nghiên cứu và phân tích triệt để, nhanh chóng phát hiện các vấn đề, tình hình đối thủ và có phản ứng kịp thời.
9. Phân bổ và quản lý hợp lý, hiệu quả nguồn ngân sách của ngành hàng và nhãn hiệu trong ngành hàng.
10. Quản lý và đánh giá các nhà cung cấp (NCC), đảm bảo các NCC đáp ứng đúng các tiêu chuẩn, tiêu chí của Công ty và sử dụng hiệu quả các NCC.
11. Xây dựng, phát triển và đào tạo đội ngũ nhân viên Marketing trong ngành hàng mình quản lý.

Yêu cầu cơ bản:
HỌC VẤN:
• Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kinh tế, Quản Trị Kinh Doanh, Marketing

KINH NGHIỆM:
• Có từ 4-6 năm kinh nghiệm quản lý thực tế trong lãnh vực Marketing trong đó có 2-3 năm ở vị trí tương đương ở các công ty đa quốc gia/công ty có qui mô lớn ngành hàng sữa, thực phẩm/ngành hàng tiêu dùng nhanh.
• Có kinh nghiệm trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing và quản lý nhãn hiệu.
• Hiểu biết rộng về ngành hàng/nhãn hiệu thực phẩm/ tiêu dùng nhanh.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN & CÁC KỸ NĂNG:
• Có kỹ năng phân tích và xây dựng kế hoạch, chiến lược.
• Có khả năng sáng tạo và luôn cải tiến trong công việc cao.
• Có khả năng chỉ đạo thực hiện các chiến lược đã hoạch định, và đưa ra quyết định tốt.
• Có khả năng lãnh đạo, phát triển và đào tạo nhân viên cấp dưới
• Có kỹ năng thuyết trình, đàm phán, giao tiếp tốt

CÁC YÊU CẦU KHÁC:
• Giao tiếp tốt tiếng Anh.
• Thành thạo vi tính văn phòng.
• Óc phân tích và tổ chức tốt.
• Tinh thần làm việc tập thể cao.
• Tinh thần nhiệt tình, chủ động trong công việc.
• Làm việc dưới áp lực cao

NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:
Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển (tiếng Anh & tiếng việt kèm hình) về Ban tuyển dụng – Phòng Nhân sự qua email: recruitment@vinamilk.com.vn


Các vị trí đang tuyển dụng
Lĩnh vực
Vị trí tuyển dụng
Nơi làm việc
Số lượng
Ngày hết hạn
Hồ chí Minh 
01 
30/11/2018 
Miền Đông 
01 
31/05/2018 
Hồ Chí Minh 
01 
31/07/2017 
Hồ Chí Minh 
01 
28/02/2019 
VPCT 
04 
11/12/2015 
VPCT 
02 
30/06/2015