Khuyến Mại Sữa Bột Người Lớn Vinamilk Tháng 3/2018

02/03/2018 14:36:50 PM

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa cho khách hàng không thu tiền, kèm theo việc mua hàng hóa

Thời gian khuyến mại: Áp dụng đến 31/03/2018 hoặc đến khi hết hàng tặng

Cơ cấu khuyến mại, địa bàn áp dụng:

Địa bàn áp dụngSản phẩmThời gian

 

áp dụng

Cơ cấu giải thưởng
Các cửa hàng bán lẻ, website giacmosuaviet.vn, CH giới thiệu sản phẩm Vinamilk trên toàn quốcVinamilk Sure PreventÁp dụng đến 21/03/2018 hoặc đến khi hết hàng hóa dùng để khuyến mạiCơ cấu 1:

 

Khi mua một (01) hộp thiếc 900gr tặng hai (02) hộp Sữa bột pha sẵn SurePrevent 200ml

Cơ cấu 2:

Khi mua ba (03) hộp thiếc 900gr tặng một (01) hộp thiếc 400gr

Cơ cấu 3:

Khi mua sáu (06) hộp thiếc 900gr tặng một (01) hộp thiếc 900gr

Vinamilk Sure DiecernaVinamilk CanxiProÁp dụng đến 31/03/2018 hoặc đến khi hết hàng hóa dùng để khuyến mạiKhi mua ba (03) hộp thiếc 900gr tặng một (01) hộp thiếc 400gr cùng loại
Siêu thị trên toàn quốcVinamilk Sure PreventÁp dụng đến 21/03/2018 hoặc đến khi hết hàng hóa dùng để khuyến mạiKhi mua một (01) hộp thiếc 900gr tặng hai (02) hộp Sữa bột pha sẵn SurePrevent 200ml
Website giacmosuaviet.vn, CH giới thiệu sản phẩm Vinamilk, các siêu thị trên toàn quốcVinamilk Sure DiecernaVinamilk CanxiProÁp dụng đến 31/03/2018 hoặc đến khi hết hàng hóa dùng để khuyến mạiCơ cấu 1:

 

Khi mua một (01) hộp thiếc 900gr Vinamilk Sure Diecerna tặng một (01) Chảo chống dính Elmich

Cơ cấu 2:

Khi mua hai (02) hộp thiếc 900gr Vinamilk CanxiPro tặng một (01) Chảo chống dính Elmich