Tặng 1 hộp Sttt Vinamilk 100% cùng dung tích bất kì khi mua 2 lốc sữa tuoi tiệt trùng Vinamilk 100% 110ml hoặc 180ml

13/03/2019 16:33:55 PM
Tên chương trình: "TẶNG 01 HỘP STTT VINAMILK 100% CÙNG DUNG TÍCH BẤT KỲ KHI MUA 2 LỐC SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG VINAMILK 100% 110ml hoặc 180ml”

Hình thức khuyến mại: Tặng 1 hộp STTT Vinamilk 100% cùng dung tích bất kỳ cho khách hàng không thu tiền, kèm theo việc mua hàng hóa

Thời gian khuyến mại: 09/03/2019 đến 31/03/2019 hoặc đến khi hết quà khuyến mại.

Phạm vi áp dụng: Toàn quốc