Chính phủ

 • index
 • index
 • index
 • index
 • index
 • index
 • index
 • index
goverment-head

Trong bối cảnh Covid-19 bùng phát mạnh trong năm 2021, là Công ty sữa hàng đầu Việt Nam – Vinamilk nhận thức được vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đóng góp các giá trị tích cực đến kinh tế, xã hội và môi trường Việt Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững năm 2030, Vinamilk đã và đang không ngừng nỗ lực lên kế hoạch thực hiện, thúc đẩy và triển khai các hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu chung – mục tiêu Phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

goverment-contribute

5322Tỷ đồng
goverment-contribute-icon
Năm2020
goverment-contribute-icon
CHUYỂN ĐỔI SỐ

goverment-digital

Áp dụng hệ thống chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị của Vinamilk
THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT
 • goverment-rule
  KHÔNG PHÁT SINH VI PHẠM VỀ ĐỘC QUYỀN, CHỐNG ĐỘC QUYỀN VÀ CẢN TRỞ CẠNH TRANH
 • goverment-rule
  KHÔNG CÓ VỤ VIỆC VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỦA CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • goverment-rule
  KHÔNG CÓ VỤ VIỆC VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP, MÔI TRƯỜNG
 • goverment-rule
  KHÔNG CÓ khiếu NẠI VỀ QUYỀN BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
 • goverment-rule
  KHÔNG PHÁT SINH KHOẢN PHẠT CHO HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH THUẾ
 • goverment-rule
  KHÔNG CÓ KHOẢN TIỀN PHẠT LIÊN QUAN LUẬT PHÁP TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
 • goverment-rule
  KHÔNG LỢI DỤNG VIỆC QUẢNG CÁO, KHUYẾN MẠI NHẰM CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH
 • goverment-rule
  KHÔNG CÓ VI PHẠM VỀ CÔNG BỐ
  NHÃN HIỆU, THÔNG TIN SẢN PHẨM
THAM VẤN CÙNG CƠ QUAN CHỨC NĂNG
goverment-consultation
CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Ở CÁC KHÍA CẠNH SẢN PHẨM, MÔI TRƯỜNG
NÂNG TẦM NGÀNH CHĂN NUÔI BÒ SỮA
14Trang trại
goverment-branch
160000con
155562TẤN/NĂM
goverment-quantity
4.5%
2020
goverment-quantity-up
27.81KG/CON/NGÀY
goverment-productivity
(*): Bao gồm Vinamilk, các đơn vị thành viên tại Việt Nam và các hộ nông dân liên kết
PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG
83goverment-develop
193526
 • 100%

  HỘ DÂN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG, TƯ VẤN KỸ THUẬT HÀNG NĂM

 • 100%

  TRẠM TRUNG CHUYỂN ĐƯỢC TƯ VẤN KỸ THUẬT HÀNG NĂM

5068Số lao động tại địa phương
64%

tổng số lao động toàn Công ty

9.3%

so với năm 2020

THÚC ĐẨY ĐỐI TÁC TOÀN CẦU - NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU VIỆT
goverment-company
07CÔNG TY CON, LIÊN KẾT TRONG NƯỚC
05CÔNG TY CON, LIÊN KẾT NƯỚC NGOÀI
goverment-company
 • 2.6
  goverment-info
 • 57
 • 6128TỶ VNĐ
2021

. Hệ thống chữ ký số

. Hệ thống quản lý tài sản sở hữu trí tuệ

Phần mềm chia tuyến đường vận chuyển

2020

Ứng dụng quản lý giao hàng Realtime

Phần mềm Kaizala thông báo chất lượng sữa và giá sữa

2019

Trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ 4.0 toàn diện

. Hệ thống đấu thầu online

. Hệ thống đào tạo online

. Hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương Histaff

2018

Hệ thống báo cáo quản trị thông minh BI

Ứng dụng mua hàng trực tuyến

- app Giấc mơ sữa Việt

2017

Kho thông minh

Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng EAM

. E-Office & Trình duyệt online

. Hệ thống Hóa đơn điện tử

2016

Hệ thống lưu trữ đám mây dữ liệu về đàn bò và quản lý trang trại

Website thương mại điện tử - VNM E-shop

2013

. Hệ thống quản lý sản xuất Tetra Master Plan

. Kho thông minh hiện đại (tích hợp quá trình nhập xuất hàng tự động với ERP)

. Hệ thống rô-bốt vận chuyển LGV tự động

2007

Hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP

Hệ thống quản lý kinh doanh Sale Online