Thông tin dinh dưỡng
Phòng chống bệnh tim mạch và đột quị với sữa không tách béo
“Sữa không tách béo – sữa và các sản phẩm từ sữa có thể phòng ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ đến từ các nguyên nhân liên quan tim mạch”, thực chứng y khoa dinh dưỡng đã đủ chứng cứ chứng minh điều này. Xem thêm
Hoạt động nổi bật
Hình thức khuyến mại: Giảm giá cho khách hàng kèm theo việc mua hàng hóa Thời gian khuyến mại: Đến ngày 25/07/2020 hoặc cho đến…
Hình thức khuyến mại: Giảm giá cho khách hàng kèm theo việc mua hàng hóa Thời gian khuyến mại: Đến ngày 09/07/2020 hoặc cho đến…
Hình thức khuyến mại: Tặng sản phẩm cho khách hàng kèm theo việc mua hàng hóa Thời gian khuyến mại: Đến ngày 31/05/2020 hoặc cho…
Hình thức khuyến mại: Giảm giá cho khách hàng kèm theo việc mua hàng hóa Thời gian khuyến mại: Đến ngày 30/06/2020 hoặc cho đến…
Hình thức khuyến mại: Giảm giá cho khách hàng kèm theo việc mua hàng hóa Thời gian khuyến mại: Đến ngày 30/04/2020 hoặc cho đến…
Hình thức khuyến mại: Giảm giá cho khách hàng kèm theo việc mua hàng hóa Thời gian khuyến mại: Đến ngày 30/04/2020 hoặc cho đến…