Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml

Năng lượng75,5 kcal
Hyđrat cacbon12,7 g
Chất đạm1,0 g
Chất béo2,3 g
Calci60 mg
Vitamin A117 IU
Vitamin D335,0 IU
Vitamin E0,76 mg
Vitamin K13,6 µg
Vitamin PP0,9 mg
Acid Pantothenic (Vitamin B5)0,28 mg
Vitamin B60,1 mg
Biotin (Vitamin B7)1,7 µg
Acid Folic (Vitamin B9)22,5 µg
Vitamin B120,14 µg

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml

Năng lượng72,6 kcal
Hyđrat cacbon14,9 g
Chất đạm1,0 g
Chất béo1,0 g
Calci60 mg
Vitamin A117 IU
Vitamin D335,0 IU
Vitamin E0,76 mg
Vitamin K13,6 µg
Vitamin PP0,9 mg
Acid Pantothenic (Vitamin B5)0,28 mg
Vitamin B60,1 mg
Biotin (Vitamin B7)1,7 µg
Acid Folic (Vitamin B9)22,5 µg
Vitamin B120,14 µg

CHỦNG LOẠI &
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI