Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml

Năng lượng 75,5 kcal
Hyđrat cacbon 12,7 g
Chất đạm 1,0 g
Chất béo 2,3 g
Calci 60 mg
Vitamin A 117 IU
Vitamin D3 35,0 IU
Vitamin E 0,76 mg
Vitamin K1 3,6 µg
Vitamin PP 0,9 mg
Acid Pantothenic (Vitamin B5) 0,28 mg
Vitamin B6 0,1 mg
Biotin (Vitamin B7) 1,7 µg
Acid Folic (Vitamin B9) 22,5 µg
Vitamin B12 0,14 µg

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml

Năng lượng 72,6 kcal
Hyđrat cacbon 14,9 g
Chất đạm 1,0 g
Chất béo 1,0 g
Calci 60 mg
Vitamin A 117 IU
Vitamin D3 35,0 IU
Vitamin E 0,76 mg
Vitamin K1 3,6 µg
Vitamin PP 0,9 mg
Acid Pantothenic (Vitamin B5) 0,28 mg
Vitamin B6 0,1 mg
Biotin (Vitamin B7) 1,7 µg
Acid Folic (Vitamin B9) 22,5 µg
Vitamin B12 0,14 µg

CHỦNG LOẠI &
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI