Liên hệ
Trang trại bò sữa
Vinamilk Organic Đà Lạt
  • VINAMILK ORGANIC FARM TOUR – Tham quan trang trại organic chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam Thôn Lạc Trường, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.
  • VINAMILK ORGANIC FARM TOUR – Tham quan trang trại organic chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam 1900 636 979
  • VINAMILK ORGANIC FARM TOUR – Tham quan trang trại organic chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam www.vinamilk.com.vn/
    organicfarmtour
  • VINAMILK ORGANIC FARM TOUR – Tham quan trang trại organic chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam organicfarmtour@vinamilk.com.vn

VINAMILK ORGANIC FARM TOUR

Tham quan trang trại organic chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam

Sữa tươi 100% Organic