Chứng nhận về
Chất lượng & hệ thống quản lý

Các hoạt động về nghiên cứu thành phần nguyên liệu, cải tiến và chuẩn hóa phương pháp kiểm nghiệm là hoạt động thường xuyên được Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Bộ phận An toàn thực phẩm & Tác nghiệp sản xuất của Vinamilk triển khai thực hiện. Ngoài ra, Vinamilk còn phối hợp với Viện Dinh dưỡng quốc gia và các trung tâm kiểm nghiệm nhằm xây dựng, hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm nghiệm, kiểm tra các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hệ thống các phòng thí nghiệm của Vinamilk đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Ngoài các tiêu chuẩn về chất lượng, Vinamilk còn áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến khác về môi trường, năng lượng.

Các chứng nhận về chất lượng và hệ thống quản lý khác