Góc
Khách hàng
Mục tiêu
Hỗ trợ và đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của quý khách một cách nhanh chóng khi có thắc mắc, tư vấn dinh dưỡng hay khiếu nại về chất lượng sản phẩm.
Chăm sóc khách hàng
VINAMILK
1900 636 979
vinamilk@vinamilk.com.vn
Các vấn đề về tư vấn dinh dưỡng sẽ do bộ phận Chăm sóc khách hàng ghi nhận và chuyển cho bác sĩ tư vấn trực tiếp.