Bộ Phận Quan Hệ
Nhà Đầu Tư

Thông tin

yêu cầu

Gửi câu hỏi

Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Số 10, Đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. HCM

(028) 54 155 555 Ext 108401

(028) 54 161 226

tcson@vinamilk.com.vn
Liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông(IR)