Nhân sự
Chủ chốt

Sự lớn mạnh và thành công của Vinamilk trong suốt 45 năm vừa qua là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên trong công ty, dưới sự chỉ dẫn và lãnh đạo sáng suốt của những nhân sự chủ chốt - những con người tài ba, bản lĩnh và luôn hết mình vì sự nghiệp chung của Vinamilk.
Sơ đồ tổ chức

Hội đồng quản trị

Tổng giám đốc

Ban điều hành