Khuyến mại hấp dẫn "Lì xì 1 bóng chứa Pokemon, khi mua 3 lốc SuSu"

21/12/2016 13:16:33 PM
  • Tên chương trình: "Lì xì 1 bóng chứa Pokemon, khi mua 3 lốc SuSu"
  • Hình thức khuyến mại:Tặng hàng hoá cho khách hàng không thu tiền, kèm theo việc mua hàng hoá.
  • Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/12/2016 đến ngày 31/01/2016 hoặc đến khi hết hàng hóa dùng để khuyến mại.
  • Phạm vi khuyến mại: Các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng giới thiệu sản phẩm và các siêu thị trên toàn quốc.
  • Thể lệ: Khi mua 3 lốc Sữa chua uống SuSu hộp 110ml (Dâu, Cam) hoặc 3 lốc Sữa chua uống SuSu chai 80ml (Dâu, Cam) sẽ được tặng ngay 1 Bóng chứa Pokemon cho bé.