Sữa bột Vinamilk tặng sữa bột pha sẵn - Mua 1 tặng 4

07/02/2017 18:07:38 PM

Tên chương trình: "SỮA BỘT VINAMILK TẶNG SỮA BỘT PHA SẴN - MUA 1 TẶNG 4”
Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa cho khách hàng không thu tiền, kèm theo việc mua hàng hóa
Thời gian khuyến mại: Từ ngày 06/02/2017 đến hết 06/03/2017 hoặc đến khi hết quà (*).
(*) Thời gian khuyến mại áp dụng tại TP. Hồ Chí Minh: Từ ngày 07/02/2017 đến hết 06/03/2017.
Phạm vi khuyến mại: Tại các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, khách hàng KA, Website bán hàng của Vinamilk và cửa hàng giới thiệu sản phẩm.
Sản phẩm áp dụng:
Sữa bột Dielac Grow 2+, Dielac Grow Plus 2+, Optimum Gold 4 Hộp Thiếc (HT) 900g và 400gr, và Hộp giấy (HG) 400g.
Thể lệ:
Tặng ngay:
- 01 lốc (04 hộp) SBPS Optimum Gold 180 ml khi mua 01 Optimum Gold 4 HT 900g.
- 01 lốc (04 hộp) SBPS Dielac Grow Plus 180 ml khi mua 01 Dielac Grow Plus 2+ HT 900g.
- 01 lốc (04 hộp) SBPS Dielac Grow 180 ml khi mua 01 Dielac Grow 2+ HT 900g.
(Quy đổi: 01 Hộp thiếc 900g = 02 Hộp thiếc 400g = 02 Hộp giấy 400g)