Sữa bột Vinamilk tặng sữa bột pha sẵn - Mua 1 tặng 4

01/03/2017 22:52:06 PM

SỮA BỘT VINAMILK TẶNG SỮA BỘT PHA SẴN - MUA 1 TẶNG 4

Tên chương trình: "SỮA BỘT VINAMILK TẶNG SỮA BỘT PHA SẴN - MUA 1 TẶNG 4

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa cho khách hàng không thu tiền, kèm theo việc mua hàng hóa

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/03/2017 đến hết 31/03/2017 hoặc đến khi hết quà

Phạm vi khuyến mại: Tại các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, khách hàng KA, Website bán hàng của Vinamilk và cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

Sản phẩm áp dụng:

Sữa bột Dielac Alpha Gold 4 Hộp Thiếc (HT) 900g và 400gr, và Hộp giấy (HG) 400g; Sữa bột Dielac Alpha 4 Hộp Thiếc (HT) 900g và 400gr, Hộp giấy (HG) 400g và Hộp Thiếc (HT) 1500g.

Thể lệ:

Tặng ngay:

·       01 lốc (04 hộp) SBPS Dielac Alpha Gold 110 ml khi mua 01 Dielac Alpha 4 HT 900g.

·       01 lốc (04 hộp) SBPS Dielac Alpha Gold 180 ml khi mua 01 Dielac Alpha Gold 4 HT 900g.

·       01 lốc (04 hộp) SBPS Dielac Alpha Gold 180 ml khi mua 01 Dielac Alpha 4 HT 1500g.

(Quy đổi: 01 Hộp thiếc 900g = 02 Hộp thiếc 400g = 02 Hộp giấy 400g)