Tặng 1 bịch khi mua 10 bịch sữa dinh dưỡng vinamilk 220ml

18/02/2019 18:48:53 PM

Tên chương trình: "TẶNG 1 BỊCH KHI MUA 10 BỊCH SỮA DINH DƯỠNG VINAMILK 220ML”


Hình thức khuyến mại: Tặng 1 bịch sữa dinh dưỡng Vinamilk 220ml cho khách hàng không thu tiền, kèm theo việc mua hàng hóa

Thời gian khuyến mại: 19/02/2019 đến 10/03/2019 hoặc đến khi hết quà khuyến mại.


Phạm vi áp dụng: Toàn quốc