Tặng ngay 1 hộp khi mua 2 lốc sữa Vinamilk ADM Gold

09/11/2018 20:41:02 PM
Tên chương trình: "TẶNG NGAY 1 HỘP KHI MUA 2 LỐC SỮA VINAMILK ADM GOLD”

Hình thức KM: Tặng 1 hộp sữa cho khách hàng không thu tiền, kèm theo việc mua hàng hóa

Thời gian khuyến mại: 9/11/2018 đến 30/11/2018 hoặc đến khi hết quà khuyến mại.

Phạm vi áp dụng: Toàn quốc