THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-A5/VNM/2018
Ngày công bố
05/09/2018
STT
02
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-F3/VNM/2018
Ngày công bố
11/04/2018
STT
03
Sản phẩm
Sản phẩm dinh dưỡng ít béo, bổ sung canxi - Vinamilk CanxiPro
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-A5/VNM/2019
Ngày công bố
06/03/2019
STT
04
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-F3/VNM/2019
Ngày công bố
25/03/2019
STT
05
Sản phẩm
Sữa bột nguyên kem có đường - Vinamilk Dinh dưỡng
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-A5/VNM/2018
Ngày công bố
23/11/2018
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2020
Ngày công bố
26/02/2020
STT
12
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-F3/VNM/2019
Ngày công bố
27/06/2019
STT
13
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-C3/VNM/2020
Ngày công bố
20/03/2020
STT
15
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-F3/VNM/2020
Ngày công bố
08/05/2020
STT
16
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C3/VNM/2020
Ngày công bố
20/04/2020
STT
17
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-A5/VNM/2020
Ngày công bố
25/04/2020
STT
18
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
10-F3/VNM/2020
Ngày công bố
23/04/2020
STT
19
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-F3/VNM/2020
Ngày công bố
13/05/2020
STT
20
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
16-D3/VNM/2020
Ngày công bố
08/05/2020
STT
21
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
18-D3/VNM/2020
Ngày công bố
08/05/2020
STT
22
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F1/VNM/2020
Ngày công bố
29/05/2020
STT
23
Sản phẩm
Sữa chua uống men sống mật ong và curcumin từ nghệ - Probi Gold
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-D2/VNM/2020
Ngày công bố
29/05/2020
STT
24
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng - Vinamilk 100% Organic
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-C2/VNM/2020
Ngày công bố
26/05/2020
STT
25
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-D2/VNM/2020
Ngày công bố
02/06/2020
STT
26
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-D2/VNM/2020
Ngày công bố
02/06/2020
STT
27
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-D2/VNM/2020
Ngày công bố
03/06/2020
STT
28
Sản phẩm
Sữa chua uống men sống hương việt quất - Probi
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-D2/VNM/2020
Ngày công bố
09/06/2020
STT
29
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C4/VNM/2020
Ngày công bố
24/07/2020
STT
30
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-C4/VNM/2020
Ngày công bố
24/07/2020
STT
31
Sản phẩm
Kem Sôcôla Đậu Phộng Nhãn hiệu Nhóc kem Vinamilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
20-D3/VNM/2020
Ngày công bố
16/06/2020
STT
32
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
13-C3/VNM/2020
Ngày công bố
19/06/2020
STT
33
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
19-D3/VNM/2020
Ngày công bố
19/06/2020
STT
34
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-D1/VNM/2020
Ngày công bố
30/06/2020
STT
35
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-D1/VNM/2020
Ngày công bố
01/09/2020
STT
36
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-F2/VNM/2020
Ngày công bố
03/07/2020
STT
37
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-F2/VNM/2020
Ngày công bố
03/07/2020
STT
38
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-F3/VNM/2020
Ngày công bố
09/07/2020
STT
39
Sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Nhãn hiệu Vinamilk 100% Sữa tươi - Học Đường
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-C2/VNM/2020
Ngày công bố
22/07/2020
STT
40
Sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng Sôcôla Nhãn hiệu Vinamilk 100% Sữa tươi - Học Đường
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-C2/VNM/2020
Ngày công bố
22/07/2020
STT
41
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-D1/VNM/2020
Ngày công bố
28/07/2020
STT
42
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
10-D1/VNM/2020
Ngày công bố
19/10/2020
STT
43
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
13-C4/VNM/2020
Ngày công bố
03/08/2020
STT
44
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-C4/VNM/2020
Ngày công bố
03/08/2020
STT
45
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-F1/VNM/2020
Ngày công bố
31/08/2020
STT
48
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
26-D1/VNM/2020
Ngày công bố
01/09/2020
STT
49
Sản phẩm
Sữa đậu nành không đường - Vinamilk Gấp Đôi Canxi
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-F1/VNM/2020
Ngày công bố
26/09/2020
STT
50
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-F1/VNM/2020
Ngày công bố
30/09/2020
STT
51
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-B2/VNM/2020
Ngày công bố
08/09/2020
STT
52
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
23-C3/VNM/2020
Ngày công bố
13/10/2020
STT
53
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
24-C3/VNM/2020
Ngày công bố
13/10/2020
STT
54
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-C1/VNM/2020
Ngày công bố
23/09/2020
STT
55
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-C1/VNM/2020
Ngày công bố
23/09/2020
STT
56
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-F2/VNM/2020
Ngày công bố
26/09/2020
STT
57
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-F2/VNM/2020
Ngày công bố
02/10/2020
STT
58
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
22-C2/VNM/2020
Ngày công bố
30/09/2020
STT
59
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
23-C2/VNM/2020
Ngày công bố
30/09/2020
STT
60
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-F2/VNM/2020
Ngày công bố
07/10/2020
STT
61
Sản phẩm