THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-F3/VNM/2018
Ngày công bố
11/04/2018
STT
02
Sản phẩm
Sản phẩm dinh dưỡng ít béo, bổ sung canxi - Vinamilk CanxiPro
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-A5/VNM/2019
Ngày công bố
06/03/2019
STT
03
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-F3/VNM/2019
Ngày công bố
25/03/2019
STT
04
Sản phẩm
Sữa bột nguyên kem có đường - Vinamilk Dinh dưỡng
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-A5/VNM/2018
Ngày công bố
23/11/2018
STT
05
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C2/VNM/2020
Ngày công bố
10/03/2020
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2020
Ngày công bố
26/02/2020
STT
07
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-F3/VNM/2019
Ngày công bố
27/06/2019
STT
09
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-F3/VNM/2020
Ngày công bố
08/05/2020
STT
10
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
10-F3/VNM/2020
Ngày công bố
23/04/2020
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-F3/VNM/2020
Ngày công bố
13/05/2020
STT
12
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
16-D3/VNM/2020
Ngày công bố
08/05/2020
STT
13
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
18-D3/VNM/2020
Ngày công bố
08/05/2020
STT
14
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F1/VNM/2020
Ngày công bố
29/05/2020
STT
15
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-D2/VNM/2020
Ngày công bố
29/05/2020
STT
16
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-C2/VNM/2020
Ngày công bố
26/05/2020
STT
18
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-D2/VNM/2020
Ngày công bố
02/06/2020
STT
19
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-D2/VNM/2020
Ngày công bố
03/06/2020
STT
20
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-D2/VNM/2020
Ngày công bố
09/06/2020
STT
21
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C4/VNM/2020
Ngày công bố
24/07/2020
STT
22
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-C4/VNM/2020
Ngày công bố
24/07/2020
STT
23
Sản phẩm
Kem Sôcôla Đậu Phộng Nhãn hiệu Nhóc kem Vinamilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
20-D3/VNM/2020
Ngày công bố
16/06/2020
STT
24
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
19-D3/VNM/2020
Ngày công bố
19/06/2020
STT
25
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-D1/VNM/2020
Ngày công bố
30/06/2020
STT
26
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-D1/VNM/2020
Ngày công bố
01/09/2020
STT
27
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-F3/VNM/2020
Ngày công bố
09/07/2020
STT
28
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
10-D1/VNM/2020
Ngày công bố
19/10/2020
STT
29
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
13-C4/VNM/2020
Ngày công bố
03/08/2020
STT
30
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-C4/VNM/2020
Ngày công bố
03/08/2020
STT
34
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
23-C3/VNM/2020
Ngày công bố
13/10/2020
STT
35
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
24-C3/VNM/2020
Ngày công bố
13/10/2020
STT
36
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-F2/VNM/2020
Ngày công bố
02/10/2020
STT
37
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-F2/VNM/2020
Ngày công bố
07/10/2020
STT
38
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-F2/VNM/2020
Ngày công bố
12/10/2020
STT
39
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-F2/VNM/2020
Ngày công bố
11/10/2020
STT
40
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (xanh lá)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-B3/VNM/2021
Ngày công bố
20/10/2021
STT
42
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
25-D3/VNM/2020
Ngày công bố
08/10/2020
STT
43
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-B1/VNM/2020
Ngày công bố
11/10/2020
STT
44
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
26-D3/VNM/2020
Ngày công bố
09/10/2020
STT
45
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
28-D3/VNM/2020
Ngày công bố
12/10/2020
STT
46
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
27-D3/VNM/2020
Ngày công bố
09/10/2020
STT
47
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-B2/VNM/2020
Ngày công bố
11/10/2020
STT
48
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
29-D3/VNM/2020
Ngày công bố
09/10/2020
STT
49
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
30-D3/VNM/2020
Ngày công bố
09/10/2020
STT
50
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-B3/VNM/2020
Ngày công bố
11/10/2020
STT
51
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
13-D3/VNM/2020
Ngày công bố
10/10/2020
STT
52
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-D3/VNM/2020
Ngày công bố
11/10/2020
STT
53
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-D3/VNM/2020
Ngày công bố
12/10/2020
STT
54
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-D3/VNM/2020
Ngày công bố
11/10/2020
STT
55
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-D3/VNM/2020
Ngày công bố
10/10/2020
STT
56
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
14-D3/VNM/2020
Ngày công bố
11/10/2020
STT
57
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-D3/VNM/2020
Ngày công bố
11/10/2020
STT
58
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-E/VNM/2020
Ngày công bố
20/10/2020
STT
59
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
15-D3/VNM/2020
Ngày công bố
16/10/2020
STT
60
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-D3/VNM/2020
Ngày công bố
16/10/2020
STT
61
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-D2/VNM/2020
Ngày công bố
24/10/2020
STT
62
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
22-D3/VNM/2020
Ngày công bố
21/10/2020
STT
63
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
36-D3/VNM/2020
Ngày công bố
17/10/2020
STT
64
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
23-D3/VNM/2020
Ngày công bố
16/10/2020
STT
65
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-D1/VNM/2020
Ngày công bố
21/10/2020
STT
66
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-D1/VNM/2020
Ngày công bố
19/10/2020
STT
67
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D4/VNM/2020
Ngày công bố
13/10/2020
STT
68
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-F3/VNM/2020
Ngày công bố
06/11/2020
STT
69
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
14-F3/VNM/2020
Ngày công bố
09/11/2020
STT
70
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-A5/VNM/2020
Ngày công bố
13/11/2020
STT
71
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
31-D3/VNM/2020
Ngày công bố
13/11/2020
STT
72
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
47-D3/VNM/2020
Ngày công bố
07/12/2020
STT
73
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C4/VNM/2021
Ngày công bố
14/01/2021
STT
74
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu - Vinamilk Susu