KHỎE ĐỀ KHÁNG
SÁNG TƯ DUY

SỮA DINH DƯỠNG

ÍT ĐƯỜNG


Hộp giấy 180ml ⋅ 110ml

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH TRONG 100ML(*)
Năng lượng68,2 kcal
Chất đạm3,0 g
Chất béo3,0 g
DHA (Docosahexaenoic acid)3,0 mg
Hyđrat cacbon7,3 g
Lysin250 mg
Calci110 mg
Phospho90 mg
Magnesi10 mg
Iod13 μg
Kẽm680 μg
Selen2,8 μg
Vitamin A100 IU
Vitamin D360 IU
Vitamin K12,3 μg
Vitamin B1100 μg
Vitamin B2150 μg
Niacin1,2 mg
Vitamin B5350 μg
Vitamin B6100 μg
Vitamin B120,2 μg
Acid folic17 μg
Biotin2,0 μg
(*) Hàm lượng các vitamin và khoáng chất
không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.

CÓ ĐƯỜNG


Hộp giấy 180ml ⋅ 110ml

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH TRONG 100ML(*)
Năng lượng73,4 kcal
Chất đạm3,0 g
Chất béo3,0 g
DHA (Docosahexaenoic acid)3,0 mg
Hyđrat cacbon8,6 g
Lysin250 mg
Calci110 mg
Phospho90 mg
Magnesi10 mg
Iod13 μg
Kẽm680 μg
Selen2,8 μg
Vitamin A100 IU
Vitamin D360 IU
Vitamin K12,3 μg
Vitamin B1100 μg
Vitamin B2150 μg
Niacin1,2 mg
Vitamin B5350 μg
Vitamin B6100 μg
Vitamin B120,2 μg
Acid folic17 μg
Biotin2,0 μg
(*) Hàm lượng các vitamin và khoáng chất
không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.

NGŨ CỐC


Hộp giấy 180ml ⋅ 110ml

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH TRONG 100ML(*)
Năng lượng75,2 kcal
Chất đạm2,85 g
Chất béo3,0 g
DHA (Docosahexaenoic acid)3,0 mg
Hyđrat cacbon9,2 g
Lysin250 mg
Calci100 mg
Phospho80 mg
Magnesi9 mg
Iod13 μg
Kẽm680 μg
Selen2,8 μg
Vitamin A150 IU
Vitamin D370 IU
Vitamin K12,3 μg
Vitamin B1150 μg
Vitamin B2130 μg
Niacin1,2 mg
Vitamin B5300 μg
Vitamin B6100 μg
Vitamin B120,2 μg
Acid folic17 μg
Biotin2,0 μg
(*) Hàm lượng các vitamin và khoáng chất
không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.

SÔCÔLA


Hộp giấy 180ml ⋅ 110ml

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH TRONG 100ML(*)
Năng lượng89,4 kcal
Chất đạm2,9 g
Chất béo3,0 g
DHA (Docosahexaenoic acid)3,0 mg
Hyđrat cacbon12,7 g
Lysin250 mg
Calci100 mg
Phospho80 mg
Magnesi8 mg
Iod13 μg
Kẽm680 μg
Selen2,8 μg
Vitamin A160 IU
Vitamin D370 IU
Vitamin K12,3 μg
Vitamin B1100 μg
Vitamin B2120 μg
Niacin1,2 mg
Vitamin B5300 μg
Vitamin B6100 μg
Vitamin B120,2 μg
Acid folic17 μg
Biotin2,0 μg
(*) Hàm lượng các vitamin và khoáng chất
không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.

HƯƠNG DÂU


Hộp giấy 180ml ⋅ 110ml

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH TRONG 100ML(*)
Năng lượng69,1 kcal
Chất đạm3,0 g
Chất béo1,5 g
DHA (Docosahexaenoic acid)3,0 mg
Hyđrat cacbon10,9 g
Lysin250 mg
Calci112 mg
Phospho85 mg
Magnesi10 mg
Iod13 μg
Kẽm680 μg
Selen2,8 μg
Vitamin A130 IU
Vitamin D360 IU
Vitamin K12,3 μg
Vitamin B1100 μg
Vitamin B2140 μg
Niacin1,2 mg
Vitamin B5350 μg
Vitamin B6100 μg
Vitamin B120,2 μg
Acid folic17 μg
Biotin2,0 μg
(*) Hàm lượng các vitamin và khoáng chất
không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.

THẾ GIỚI
BÒ ĐẤT SÉT

Sữa nước

Vinamilk - Vươn cao Việt Nam

Công ty sữa Vinamilk không ngừng mở rộng nguồn nguyên liệu, đẩy mạnh đầu tư và nghiên cứu sản phẩm mới với mong muốn mang đến dinh dưỡng tối ưu cho người Việt