Vinamilk tuyển đối tác hợp tác mở cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt”

26/04/2021 14:27:46 PM
Với hơn 500 Cửa hàng đang hoạt động trên Toàn Quốc, Vinamilk tiếp tục mở rộng và phát triển hệ thống Cửa hàng "Giấc mơ sữa Việt”. Chúng tôi dành cơ hội cho các Đối tác có nguyện vọng hợp tác, đồng hành cùng chúng tôi tại tất cả các tỉnh thành trên toàn Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Đối tác vui lòng liên hệ:
- Miền Bắc: chị Nguyễn Thị Hương Lan (SĐT: 0982 982 606, email: nthlan@vinamilk.com.vn)
- Miền Duyên Hải, Miền Trung: anh Mai Tuấn Anh (SĐT: 0919 002 068, email: mtanh@vinamilk.com.vn)
- Miền Nam, Miền Đông, Miền Tây: anh Lại Đại Nghĩa (SĐT: 0989 341 136, email: ldnghia@vinamilk.com.vn)

Rất mong được hợp tác với Quý Đối Tác.