CTKM khuyến dùng Susu và Yomilk 2 lốc tặng 1

30/12/2022 15:11:07 PM
1. Tên chương trình khuyến mại: "Khuyến dùng SuSu và Yomilk 2 lốc tặng 1” (gọi tắt là "Chương trình”).

2. Hàng hóa khuyến mại:

- SCU SuSu các loại: hộp 110ml, túi 110ml, chai 80ml.

- Thức uống Sữa Sôcôla lúa mạch SuSu các loại: hộp 110ml, túi 110ml và chai 80ml.

- SCU Yomilk các loại: hộp 170ml, chai 150ml.

3. Hàng hoá dùng để khuyến mại:

- SCU SuSu các loại: hộp 110ml, túi 110ml, chai 80ml.

- Thức uống Sữa Sôcôla lúa mạch SuSu các loại: hộp 110ml, túi 110ml và chai 80ml.

- SCU Yomilk các loại: hộp 170ml, chai 150ml.

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 31/01/2023

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:

- Nhãn hàng Vinamilk SuSu: Tại tất các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc và website thương mại điện tử của Vinamilk (giacmosuaviet.com.vn).

- Nhãn hàng Vinamilk Yomilk: Tại các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi, hệ thống siêu thị, cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Vinamilk trên toàn quốc và website thương mại điện tử của Vinamilk (giacmosuaviet.com.vn).

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất cả các khách hàng mua các sản phẩm thuộc danh mục Hàng hóa khuyến mại theo Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại tại Địa bàn khuyến mại trong Thời gian khuyến mại.

7. Nội dung chi tiết thể lệ của chương trình khuyến mại:

Trong thời gian khuyến mại, trên địa bàn khuyến mại, khách hàng khi mua hàng hóa khuyến mại sẽ được tặng quà theo cơ cấu giải thưởng như sau:

STT
Điều kiện khuyến mại
Hàng hóa dùng để khuyến mại
Tỷ lệ %
1Khách hàng khi mua bất kỳ hai (02) lốc, tương đương tám (08) hộp Sữa chua uống SuSu các loại hoặc Thức uống Sữa Sôcôla lúa mạch SuSu - hộp 110ml
Sẽ được tặng một (01) hộp Sữa chua uống SuSu hoặc Thức uống Sữa Sôcôla lúa mạch SuSu hộp 110ml các loại bất kỳ.
12.5%
2Khách hàng khi mua bất kỳ hai (02) lốc, tương đương mười hai (12) chai Sữa chua uống SuSu các loại hoặc Thức uống Sữa Sôcôla lúa mạch SuSu - chai 80ml
Sẽ được tặng một (01) chai Sữa chua uống SuSu hoặc Thức uống Sữa Sôcôla lúa mạch SuSu chai 80ml các loại bất kỳ.
8.3%
3Khách hàng khi mua bất kỳ mười hai (12) túi Sữa chua uống SuSu các loại hoặc Thức uống Sữa Sôcôla lúa mạch SuSu – túi 110ml
Sẽ được tặng một (01) túi Sữa chua uống SuSu hoặc Thức uống Sữa Sôcôla lúa mạch
SuSu túi 110ml các loại bất kỳ.

8.3%
4Khách hàng khi mua bất kỳ hai (02) lốc, tương đương tám (08) hộp Sữa chua uống tiệt trùng Yomilk 170ml các loại
Sẽ được tặng một (01) hộp Sữa chua uống tiệt trùng Yomilk hộp170ml các loại bất kỳ.

12.5%
5Khách hàng khi mua bất kỳ hai (02) lốc, tương đương tám (08) chai Sữa chua uống tiệt trùng Yomilk 150ml các loại
Sẽ được tặng một (01) chai Sữa chua uống tiệt trùng Yomilk chai 150ml các loại bất kỳ

12.5%