THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-F3/VNM/2018
Ngày công bố
11/04/2018
STT
02
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-F3/VNM/2019
Ngày công bố
25/03/2019
STT
03
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-F3/VNM/2019
Ngày công bố
27/06/2019
STT
04
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-F3/VNM/2020
Ngày công bố
08/05/2020
STT
05
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
10-F3/VNM/2020
Ngày công bố
23/04/2020
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-F3/VNM/2020
Ngày công bố
13/05/2020
STT
07
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F1/VNM/2020
Ngày công bố
29/05/2020
STT
08
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-F3/VNM/2020
Ngày công bố
09/07/2020
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-F2/VNM/2020
Ngày công bố
02/10/2020
STT
12
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-F2/VNM/2020
Ngày công bố
07/10/2020
STT
13
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-F2/VNM/2020
Ngày công bố
12/10/2020
STT
14
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-F2/VNM/2020
Ngày công bố
11/10/2020
STT
15
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-F3/VNM/2020
Ngày công bố
06/11/2020
STT
16
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
14-F3/VNM/2020
Ngày công bố
09/11/2020
STT
18
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-F3/VNM/2021
Ngày công bố
13/12/2021
STT
19
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-F2/VNM/2022
Ngày công bố
22/03/2022
STT
20
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-F2/VNM/2022
Ngày công bố
22/03/2022
STT
21
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F2/VNM/2022
Ngày công bố
04/04/2022
STT
22
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-F3/VNM/2022
Ngày công bố
05/06/2022
STT
23
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-F2/VNM/2022
Ngày công bố
31/05/2022
STT
24
Sản phẩm
Thức Uống Sữa Trái Cây Vị Dâu Có Thạch - Vinamilk Susu
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-F3/VNM/2023
Ngày công bố
16/04/2023