THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-A5/VNM/2019
Ngày công bố
05/03/2019
STT
02
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-A5/VNM/2018
Ngày công bố
22/11/2018