THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C2/VNM/2020
Ngày công bố
10/03/2020
STT
02
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-C2/VNM/2020
Ngày công bố
26/05/2020
STT
03
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
23-C3/VNM/2020
Ngày công bố
13/10/2020
STT
04
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
24-C3/VNM/2020
Ngày công bố
13/10/2020
STT
05
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-C3/VNM/2021
Ngày công bố
23/06/2021
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-C3/VNM/2021
Ngày công bố
07/06/2021
STT
07
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-C3/VNM/2022
Ngày công bố
02/03/2022
STT
08
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-C2/VNM/2022
Ngày công bố
16/03/2022
STT
09
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-C3/VNM/2022
Ngày công bố
07/03/2022
STT
10
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
11-C3/VNM/2022
Ngày công bố
22/08/2022
STT
12
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
19-C3/VNM/2022
Ngày công bố
16/08/2022
STT
13
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-C2/VNM/2022
Ngày công bố
06/08/2022
STT
14
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-C2/VNM/2022
Ngày công bố
06/08/2022
STT
15
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-C2/VNM/2022
Ngày công bố
07/08/2022
STT
16
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
09-C3/VNM/2022
Ngày công bố
05/08/2022
STT
17
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
10-C3/VNM/2022
Ngày công bố
22/08/2022
STT
18
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-C2/VNM/2022
Ngày công bố
22/08/2022
STT
19
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-C2/VNM/2022
Ngày công bố
22/08/2022
STT
20
Sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng không đường Nhãn hiệu Vinamilk 100% Sữa tươi
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-C2/VNM/2022
Ngày công bố
22/08/2022
STT
21
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
21-C3/VNM/2022
Ngày công bố
18/12/2022
STT
22
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
22-C3/VNM/2022
Ngày công bố
18/12/2022
STT
23
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
23-C3/VNM/2022
Ngày công bố
18/12/2022
STT
24
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
24-C3/VNM/2022
Ngày công bố
18/12/2022
STT
25
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
25-C3/VNM/2022
Ngày công bố
18/12/2022
STT
26
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C3/VNM/2023
Ngày công bố
20/02/2023
STT
27
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-C3/VNM/2023
Ngày công bố
20/02/2023
STT
28
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C3/VNM/2023
Ngày công bố
26/02/2023
STT
29
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-C3/VNM/2023
Ngày công bố
05/03/2023
STT
30
Sản phẩm
Thức Uống Sữa Sôcôla Lúa Mạch Có Thạch - Vinamilk Susu
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-C3/VNM/2023
Ngày công bố
16/04/2023
STT
31
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C2/VNM/2023
Ngày công bố
23/04/2023
STT
32
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-C2/VNM/2023
Ngày công bố
18/04/2023
STT
33
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C2/VNM/2023
Ngày công bố
18/04/2023
STT
34
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-C2/VNM/2023
Ngày công bố
20/06/2023
STT
35
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-C2/VNM/2023
Ngày công bố
18/06/2023
STT
36
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-C2/VNM/2023
Ngày công bố
18/06/2023
STT
37
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-C2/VNM/2023
Ngày công bố
18/06/2023
STT
38
Sản phẩm
SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG HƯƠNG DÂU NHÃN HIỆU VINAMILK 100% SỮA TƯƠI
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-C2/VNM/2023
Ngày công bố
06/06/2023
STT
39
Sản phẩm
SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG SÔCÔLA NHÃN HIỆU VINAMILK 100% SỮA TƯƠI
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-C2/VNM/2023
Ngày công bố
06/06/2023
STT
40
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
11-C3/VNM/2023
Ngày công bố
18/06/2023
STT
41
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất thanh trùng - Vinamilk Green Farm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-C1/VNM/2023
Ngày công bố
07/08/2023
STT
42
Sản phẩm
Sữa tươi thanh trùng rất ít đường - Vinamilk Green Farm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-C1/VNM/2023
Ngày công bố
08/08/2023
STT
43
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-C3/VNM/2023
Ngày công bố
13/11/2023
STT
44
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-C3/VNM/2024
Ngày công bố
03/01/2024
STT
45
Sản phẩm
SỮA TƯƠI NGUYÊN CHẤT TIỆT TRÙNG NHÃN HIỆU VINAMILK 100% SỮA TƯƠI
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-C2/VNM/2024
Ngày công bố
28/01/2024