THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-F1/VNM/2020
Ngày công bố
31/08/2020
STT
02
Sản phẩm
Sữa đậu nành không đường - Vinamilk Gấp Đôi Canxi
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-F1/VNM/2020
Ngày công bố
26/09/2020
STT
03
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-F1/VNM/2020
Ngày công bố
30/09/2020
STT
04
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-F1/VNM/2020
Ngày công bố
02/10/2020
STT
05
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-F1/VNM/2020
Ngày công bố
30/09/2020
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-F1/VNM/2021
Ngày công bố
25/05/2021
STT
07
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F1/VNM/2021
Ngày công bố
12/05/2021
STT
08
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-F1/VNM/2021
Ngày công bố
19/05/2021
STT
09
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-F1/VNM/2021
Ngày công bố
24/07/2021
STT
10
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F1/VNM/2022
Ngày công bố
13/09/2022
STT
11
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-F1/VNM/2022
Ngày công bố
16/09/2022
STT
12
Sản phẩm
SỮA ĐẬU NÀNH HẠT ÓC CHÓ - NHÃN HIỆU VINAMILK SUPER NUT
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-F1/VNM/2022
Ngày công bố
16/09/2022
STT
13
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-F1/VNM/2022
Ngày công bố
13/09/2022
STT
14
Sản phẩm
SỮA ĐẬU NÀNH CÓ ĐƯỜNG - VINAMILK SUPER SOY GOLD
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-F1/VNM/2022
Ngày công bố
18/09/2022
STT
15
Sản phẩm
SỮA ĐẬU NÀNH KHÔNG ĐƯỜNG - VINAMILK SUPER SOY GOLD
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-F1/VNM/2022
Ngày công bố
16/09/2022
STT
16
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-F1/VNM/2022
Ngày công bố
16/09/2022
STT
17
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
09-F1/VNM/2022
Ngày công bố
16/09/2022
STT
18
Sản phẩm
SỮA ĐẬU NÀNH HẠT ÓC CHÓ - NHÃN HIỆU VINAMILK SUPER NUT
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-F1/VNM/2022
Ngày công bố
25/12/2022
STT
19
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-F1/VNM/2022
Ngày công bố
25/12/2022
STT
20
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-F1/VNM/2022
Ngày công bố
22/12/2022
STT
21
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-F1/VNM/2022
Ngày công bố
25/12/2022