THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
04
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-C3/VNM/2020
Ngày công bố
20/03/2020
STT
05
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C3/VNM/2020
Ngày công bố
20/04/2020
STT
06
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng - Vinamilk 100% Organic
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-C2/VNM/2020
Ngày công bố
26/05/2020
STT
07
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
13-C3/VNM/2020
Ngày công bố
19/06/2020
STT
08
Sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Nhãn hiệu Vinamilk 100% Sữa tươi - Học Đường
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-C2/VNM/2020
Ngày công bố
22/07/2020
STT
09
Sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng Sôcôla Nhãn hiệu Vinamilk 100% Sữa tươi - Học Đường
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-C2/VNM/2020
Ngày công bố
22/07/2020
STT
10
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
23-C3/VNM/2020
Ngày công bố
13/10/2020
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
24-C3/VNM/2020
Ngày công bố
13/10/2020
STT
12
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-C1/VNM/2020
Ngày công bố
23/09/2020
STT
13
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-C1/VNM/2020
Ngày công bố
23/09/2020
STT
14
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
22-C2/VNM/2020
Ngày công bố
30/09/2020
STT
15
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
23-C2/VNM/2020
Ngày công bố
30/09/2020
STT
21
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-C2/VNM/2020
Ngày công bố
13/10/2020
STT
22
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng Nhãn hiệu Vinamilk 100% Sữa Tươi
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-C2/VNM/2020
Ngày công bố
16/10/2020
STT
23
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
33-C3/VNM/2020
Ngày công bố
16/10/2020
STT
24
Sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Nhãn hiệu Vinamilk 100% Sữa tươi - Học Đường
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
24-C2/VNM/2020
Ngày công bố
28/12/2020
STT
26
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-C3/VNM/2021
Ngày công bố
15/03/2021
STT
27
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-C3/VNM/2021
Ngày công bố
15/03/2021
STT
28
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
09-C3/VNM/2021
Ngày công bố
16/03/2021
STT
29
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
10-C3/VNM/2021
Ngày công bố
15/03/2021
STT
30
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
11-C3/VNM/2021
Ngày công bố
15/03/2021
STT
31
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng Nhãn hiệu Vinamilk Green Farm Sữa Tươi 100%
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-C2/VNM/2021
Ngày công bố
10/05/2021
STT
32
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-C3/VNM/2021
Ngày công bố
19/05/2021
STT
33
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-C3/VNM/2021
Ngày công bố
23/06/2021
STT
34
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-C3/VNM/2021
Ngày công bố
23/06/2021
STT
35
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
19-C3/VNM/2021
Ngày công bố
11/06/2021
STT
36
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-C3/VNM/2021
Ngày công bố
07/06/2021
STT
37
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C3/VNM/2022
Ngày công bố
11/01/2022
STT
38
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
23-C3/VNM/2021
Ngày công bố
17/11/2021
STT
39
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C3/VNM/2022
Ngày công bố
12/01/2022
STT
40
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-C3/VNM/2022
Ngày công bố
02/03/2022
STT
41
Sản phẩm
Sữa tươi ít béo tiệt trùng không đường Nhãn hiệu Vinamilk 100% Sữa tươi
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-C2/VNM/2022
Ngày công bố
16/03/2022
STT
42
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-C3/VNM/2022
Ngày công bố
07/03/2022
STT
43
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-C3/VNM/2022
Ngày công bố
19/09/2022
STT
44
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
20-C3/VNM/2022
Ngày công bố
08/07/2022
STT
45
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-C3/VNM/2022
Ngày công bố
19/07/2022
STT
46
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-C3/VNM/2022
Ngày công bố
19/07/2022
STT
47
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-C3/VNM/2022
Ngày công bố
19/07/2022
STT
48
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-C3/VNM/2022
Ngày công bố
19/07/2022
STT
49
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-C3/VNM/2022
Ngày công bố
20/07/2022
STT
50
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
18-C3/VNM/2022
Ngày công bố
10/08/2022
STT
51
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
19-C3/VNM/2022
Ngày công bố
16/08/2022
STT
52
Sản phẩm
SỮA TƯƠI NGUYÊN CHẤT TIỆT TRÙNG - VINAMILK GREEN FARM
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-C2/VNM/2022
Ngày công bố
06/08/2022
STT
53
Sản phẩm
SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG CÓ ĐƯỜNG - VINAMILK GREEN FARM
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-C2/VNM/2022
Ngày công bố
06/08/2022
STT
54
Sản phẩm
SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG RẤT ÍT ĐƯỜNG - VINAMILK GREEN FARM
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-C2/VNM/2022
Ngày công bố
07/08/2022
STT
55
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
09-C3/VNM/2022
Ngày công bố
05/08/2022
STT
56
Sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng có đường Nhãn hiệu Vinamilk 100% Sữa tươi
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-C2/VNM/2022
Ngày công bố
22/08/2022
STT
57
Sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Nhãn hiệu Vinamilk 100% Sữa tươi
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-C2/VNM/2022
Ngày công bố
22/08/2022
STT
58
Sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng không đường Nhãn hiệu Vinamilk 100% Sữa tươi
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-C2/VNM/2022
Ngày công bố
22/08/2022
STT
59
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
21-C3/VNM/2022
Ngày công bố
18/12/2022
STT
60
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
22-C3/VNM/2022
Ngày công bố
18/12/2022
STT
61
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
23-C3/VNM/2022
Ngày công bố
18/12/2022
STT
62
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
24-C3/VNM/2022
Ngày công bố
18/12/2022
STT
63
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
25-C3/VNM/2022
Ngày công bố
18/12/2022