Nutrition experts

Let the Vinamilk nutrional experts accompany you!

Q&A WITH EXPERTS

View all

QUESTION

REPLY

PEDIATRIC CLINIC

 • Head of pediatric – Master doctor Truong Nguyen Thoai Nhan
 • Hoan My Hospital
 • 23 Le Dinh Ly, Thanh Khe district, Da Nang
 • Phone number: 0916002104 - (05) 113954999
 • Working time: 5PM-7PM

247 LE LAI PEDIATRIC CLINIC

 • The Chief Nguyen Duy Thai
 • Thanh Hoa Pediatrics Hospital
 • 247 Le Lai, Dong Son ward, Thah Hoa city.
 • Phone number: 0913886589
 • Working time: Out office hour

PEDIATRIC SPECIALIST CLINIC

 • Dr. Cao Minh Doan
 • Bac Lieu General Hospital
 • 51A Ly Thuong Kiet St., Ward 3, Bac Lieu city.
 • Phone number: 07816557909, 07816557905
 • Working time: 6AM-7AM, 11AM – 1PM, 5PM – 8PM.

OVERTIME CLINIC – DONG BA SOAI

 • The Chief Dong Ba Soai
 • Lam Dong province General Hospital
 • 59 Truong Cong Dinh, Da Lat city Lam Dong province.
 • Phone number: 0913775257
 • Working time: Morning: 11AM- 1PM. Afternoon: 4PM-8PM. Saturday – Sunday: 8AM – 5 PM.

TRUONG PHUC CLINIC

 • The Chief Tran Trung Kiem
 • Thai Binh Pediatrics Hospital
 • 51 Ngo Quyen St., Thai Binh city
 • Phone number: 0983081038
 • Working time: Out office hour

SPECIALIST CLINIC TRAN THI HONG VAN

 • Doctor – Main lecturer Tran Thi Hong Van
 • Ha Noi Medical University - Pediatric Central Hospital
 • No.6, 22 Lane, Tan Xuan – Xuan Dinh, Bac Tu Lien district, Ha Noi city
 • Phone number: 0903207948 - 04 37570517
 • Working time: Monday – Friday: 6PM-8PM. Saturday - Sunday: 9AM-11AM.

PEDIATRIC SPECIALIST CLINIC – GENARAL INTERNAL

 • The Chief Nguyen Xuan Quoc
 • Central Hospital Thu Duc area
 • 84, Street 2, Phuoc Binh ward, District 9, Ho Chi Minh city.
 • Phone number: (08) 66862332 / 0963478917
 • Working time: Morning: 6AM-7AM, Afternoon: 5PM-8PM

PHU LO SOC SON PEDIATRIC CLINIC, THANH HOA CITY

 • Vice assistant pediatrict Ho Sy Cong
 • Bac Thanh Long Hospital
 • Phu Lo Soc Son T-junction, Ha Noi city
 • Phone number: 0912147728
 • Working time: Morning: 6AM-7AM, Afternoon: 5PM-8PM

MINH HIEU PEDIATRIC CLINIC

 • Head of Pediatrics Vu Minh Tuan
 • C – Thai Nguyen Hospital
 • T8/5, Mo Che ward, Song Cong city, Thai Nguyen province
 • Phone number: 0979008466
 • Working time: Out office hour

PHAM GIA CLINIC

 • Head of Pediatrics Pham Thanh Huy
 • Phuong Chan International hospital
 • 104 Tran Bach Dang, An Khanh, Ninh Kieu, Can Tho
 • Phone number: 0939904479
 • Working time: 11:30AM-1PM, 5PM-8PM

LINH DAM PEDIATRIC SPECIALIST CLINIC

 • Dr. Nguyen Kim Quy
 • Ha Thanh Hospital
 • L5x1 – Bac Linh Dam – Hoang mai –Ha Noi
 • Phone number: 0946 861 954
 • Working time: 7PM – 9PM

PEDIATRIC SPECIALIST CLINIC

 • Dr. Ban Thi Kim Thoa
 • Ky Son Central Hospital
 • Ky Son town – Hoa Binh
 • Phone number: 0976708152
 • Working time: Out office hour

PRIVATE CLINIC DR. THANH

 • Vice President Nguyen Thi hong thanh
 • Thai Binh Pediatrics Hospital
 • 4/10, Group 35, Tran Lam ward, Thai Binh city
 • Phone number: 0912529389
 • Working time: Out office hour

PEDIATRIC SPECIALIST CLINIC

 • The Chief Phan Thu Hien
 • Pediatric Central hospital
 • No. 4, 93/4 Alley, Hoang Quoc Viet, Ha Noi city.
 • Phone number: 04 37561286
 • Working time: 6PM-8PM.

CLINIC OF DR. THU HUONG

 • The Chief Duong Thu Huong
 • Thai Nguyen Central general hospital
 • Luong Phu commune, Phu Binh – Thai Nguyen
 • Phone number: 0985587229
 • Working time: Out office hour

THAI NGUYEN PEDATRIC CLINIC

 • Dr. Do Thai Son
 • Thai Nguyen university of medical and pharmacist
 • Urban area Xuong Rong, Thai Nguyen
 • Phone number: (08) 68210286
 • Working time: 5PM – 8PM

CLINIC OF DR. SON

 • Dr. Tong Thanh Son.
 • Ho Chi Minh Pediatrics Hospital 2
 • T21 Bau Cat 2 St., Ward 14, Tan Binh district.
 • Phone number: 0903611532
 • Working time: 5:30PM – 8PM

PEDATRIC CLINIC To Hieu

 • Dr. Bui Song Huong
 • 148 To Hieu, Ha Cau, Ha Dong, Ha Noi
 • Phone number: 0902176067
 • Working time: 5PM-7:30PM

CLINIC OF DR. HA

 • Dr. Tran Thi Thu Ha
 • C – Thai Nguyen Hospital
 • 16 Lane, Ton Duc Thang St., Bai Bong ward, Pho Yen commune, Bien Hoa province
 • Phone number: 0984663955
 • Working time: 5PM – 8PM

PEDATRIC CLINIC – DR. THANH TAM

 • Dr. Tran thi Thanh Tam
 • Pediatric Central hospital
 • 81, 171 Lane, Nguyen Ngoc Vu
 • Phone number: 0904282002
 • Working time: All day

PEDATRIC CLINIC – DR. TRUONG THI NHU HUYEN

 • Head of Pediatrics – Respiratory Truong Thi Nhu Huyen
 • Da Nang Obstetrics and Pediatrics Hospital
 • 60A Thanh Thuy, Da Nang province.
 • Phone number: 0914286161
 • Working time: 5:30PM – 8PM

CLINIC OF DR. HAO – DR. TRAM

 • The Chief Dang Van Hao
 • Da Nang Obstetrics and Pediatrics Hospital
 • K298/9 Cach Mang Thang 8 – Da Nang city.
 • Phone number: 0914049172
 • Working time: 5PM-7PM

CLINIC OF DR. GIANG

 • The Chief Le Linh Giang
 • Dong Nai Pediatrics Hospital
 • 310/1 Quarter 1, Binh Do, Bien Hoa province
 • Phone number: 0917158901
 • Working time: 5PM – 8PM

PEDATRIC CLINIC – DR. HOANG HA

 • Specialist 2 - Head of Pediatrics - Respiratory Nguyen Thi Hoang Ha
 • Obstetrics and Pediatrics Da Nang Hospital.
 • 111A Hai Phong – Hai Chau district – Da Nang city
 • Phone number: (0511) 3888525
 • Working time: Monday – Saturay: 5:30PM-7:30PM. Sunday: 9:30AM-11AM

LE NGOC CAM OBSTETRICS AND GYNECOLOGY CLINIC

 • The Chief Le Ngoc Cam
 • Kien Giang General Hospital
 • 98A Nguyen Trung Truc St, Kien Giang province.
 • Phone number: 0908767663
 • Working time: Trưa 11h - 13h. Chiều 17h - 20h

CLINIC OF DR. MAI HOA

 • Vice assistant gynecologist Le Nguyen Thy Thy
 • Kien Giang Central Hospital
 • 142 Ngo Quyen St., Vinh Bao.
 • Phone number: 0944190883
 • Working time: 11AM- 1PM, 5PM-8PM.

CHILDREN’S CLINIC AND COUNSELING OF DR. NGUYEN CONG CANH

 • The Chief Nguyen Cong Canh
 • Obstetrics and Pediatrics Hospital
 • 137 Nguyen Khanh Toan, Hoa Cuong, Bac Hai Chau, Da Nang city.
 • Phone number: 0915415927
 • Working time: Monday - Friday: 5PM-7PM. Saturday – Sunday: 9AM-12PM

PEDIATRIC SPECIALIST CLINIC OF DR. DUC HUY CAO

 • Head of Pediatrics Duc Huy Cao
 • Kien Huy Hospital.
 • Dai Ha - Kien Thuy - Hai Phong
 • Phone number: 0974845475
 • Working time: 5PM-7PM

PEDATRIC CLINIC NGOC MAI KHONG THI

 • Dr. Khong Thị Ngoc Mai
 • Thai Nguyen Central general hospital
 • No 3, 25 Lane, Nguyen Dinh Chieu Quarter, Phan Dinh Phung precinct, Thai Nguyen city.
 • Phone number: 0912700638
 • Working time: 5PM-7:30PM

PEDIATRIC SPECIALIST CLINIC OF DR. BICH HANG DO

 • Dr. Bich Hang Do.
 • Pediatric Central hospital
 • 72 Hang Bong St. – Hoan Kiem – Ha Noi city.
 • Phone number: 01644758779 - (04) 38246658
 • Working time: 5PM – 9PM.

CLINIC OF DR. SON NGUYEN

 • Deputy Director - Obstetrics and Pediatrics Hospital Nguyen Son
 • Obstetrics and Pediatrics Hospital
 • 12 Ngo Quyen St., Son Tra district, Da Nang city.
 • Phone number: (0511)3910139
 • Working time: 5:30PM – 7:30PM

Dr. Tran Hoa – clinic of pediatric

 • Dr. Tran Hoa
 • Children's central hospital
 • Phone number: 0982177957
 • Working time: 5PM-7:30PM

Dr. Thao – clinic of pediatric

 • Dr. Nguyen Huu Thao
 • T2 Lap Thach - Vinh Phuc province
 • Phone number: 0972882856
 • Working time: Monday - Friday: 5PM-8PM. Saturday – Sunday: 8AM-5PM

Thai Nguyen clinic of pediatric

 • Dr. Hoang Thi Hue
 • Thai Nguyen university of medical and pharmacist
 • 93 - xuong rong apartment - Thai Nguyen city
 • Phone number: (08) 682210286
 • Working time: Out of administration time

Dr. Le Thi Thanh Xuan

 • Dr. Le Thi Thanh Xuan
 • Da Nang children hospital
 • 330 Nguyen Tri Phuong - Đa Nang city
 • Phone number: 0935647648
 • Working time: 9AM - 11AM. 17PM - 20 PM

Phòng khám nhi – Lê Thị Thanh Xuân

 • Bác sỹ Lê Thị Thanh Xuân
 • Bệnh viện phụ sản - nhi Đà Nẵng
 • 330 Nguyễn Tri Phương - Tp. Đà Nẵng
 • Phone number: 0935647648
 • Working time: 9h - 11h. Chiều 17 - 20h

Phòng khám nhi khoa Thái Nguyên

 • Bác sỹ Hoàng Thị Huế
 • Bộ môn nhi - đại học y được Thái Nguyên
 • LÔ 93 - khu đô thị xương rồng - Tp. Thái Nguyên
 • Phone number: (08) 682210286
 • Working time: Ngoài giờ hành chính

Phòng khám chuyên khoa nhi – Nguyễn Hữu Thảo

 • Bác sỹ Nguyễn Hữu Thảo
 • T2 Lập Thạch - huyện Lập Thạnh - Vĩnh Phúc
 • Phone number: 0972882856
 • Working time: Thứ hai - Thứ sáu: 17h - 20h. Thứ 7 - Chủ nhật: 8h - 17h

Phòng khám bác sỹ Trần Hoá

 • Bác sỹ Trần Hóa
 • Bệnh viện nhi Trung Ương
 • Phone number: 0982177957
 • Working time: 17h - 19h30

Phòng khám bác sỹ Hưng Hà

 • Giám đốc trung tâm nhi khoa - Bệnh viện trung ương Huế Phạm Hoàng Hưng
 • Trung tâm nhi khoa - Bệnh viện trung ương Huế
 • 165 Trần Phú - thành phố Huế
 • Phone number: 0905108123
 • Working time: Thứ 2 - 6: Sáng 11h30 - 12h30. Chiều: 17h - 19h. Thứ 7 - CN: Sáng 9h - 12h Chiều 16h - 20h

Phòng mạch bác sỹ Nguyễn Sơn

 • Phó giám đốc - Bệnh viện phụ sản nhi đồng Nguyễn Sơn
 • Bệnh viện phụ sản nhi đồng
 • 12 Ngô Quyền quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Phone number: (0511)3910139
 • Working time: 17h30 - 19h30

Phòng khám chuyên khoa nhi – Bác sỹ Đỗ Bích Hằng

 • Bác sỹ Đỗ Bích Hằng
 • Bệnh viện nhi Trung Ương
 • 72 Hàng Bông - Hoàn Kiếm - Hà Nội
 • Phone number: 01644758779 - (04) 38246658
 • Working time: 17h - 21h

Phòng khám nhi Khổng Thị Ngọc Mai

 • Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên
 • Số 3 ngõ 25, phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên
 • Phone number: 0912700638
 • Working time: 17h00 - 19h30

Phòng khám chuyên khoa nhi – Bác sỹ Cao Đức Huy

 • Trưởng khoa nhi Cao Đức Huy
 • Bệnh viện Kiến Huy
 • Phone number: 0974845475
 • Working time: 17h - 21h

Phòng khám và tư vấn nhi bác sỹ Nguyễn Công Cảnh

 • Trưởng khoa Nguyễn Công Cảnh
 • Bệnh viện phụ sản nhi
 • 137 Nguyễn Khánh Toàn, Hòa Cường, Bắc Hải Châu, Đà Nẵng
 • Phone number: 0915415927
 • Working time: Từ thứ hai - thứ bảy: 17h - 19h. Thứ bảy, Chủ nhật: 9h - 12h

Phòng khám bác sỹ Mai Hoa

 • Phó khoa phụ sản Lê Nguyễn Thy Thy
 • Bệnh viện đa khoa Kiên Giang
 • 142 Ngô Quyền, Vĩnh Bảo
 • Phone number: 0944190883
 • Working time: 11h - 13h, 17h - 20h

Phòng khám sản phụ khoa Lê Ngọc Cam

 • Trưởng khoa Lê Ngọc Cam
 • Bệnh viện đa khoa Kiên Giang
 • 98A Nguyễn Trung Trực - Kiên giang
 • Phone number: 0908767663
 • Working time: Trưa 11h - 13h. Chiều 17h - 20h

Phòng khám nhi – Bác sỹ Hoàng Hà

 • Bác sỹ chuyên khoa II - Trưởng khoa nhi - hô hấp Nguyễn Thị Hoàng Hà
 • Bệnh viện phụ sản nhi Đà Nẵng
 • 111A Hải Phòng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng
 • Phone number: (0511) 3888525
 • Working time: Thứ hai đến thứ bảy : 17h30 - 19h30. Chủ nhật: 9h30 - 11h

Phòng khám bác sỹ Giang

 • Bác sỹ trưởng khoa Lê Linh Giang
 • Bệnh viện nhi Đồng Nai
 • 310/1 KP 1 Bình đo Biên Hòa
 • Phone number: 0917158901
 • Working time: 17h - 20h

Phòng khám bác sỹ Hào – Bác sỹ Trâm

 • Trưởng khoa Đặng Văn Hào
 • Bệnh viện phụ sản nhi Đà Nẵng
 • K298/29 Cách mạng tháng 8 - Đà Nẵng
 • Phone number: 0914049172
 • Working time: 17h - 19h

Phòng khám nhi – Bác sỹ Trương Thị Như Huyền

 • Bác sỹ trưởng khoa nhi - hô hấp Trương Thị Như Huyền
 • Bệnh viện phụ sản nhi Đà Nẵng
 • 60A Thanh Thủy Đà Nẵng
 • Phone number: 0914286161
 • Working time: 17h30 - 20h

Phòng khám nhi Thanh Tâm

 • Bác sỹ Trần Thị Thanh Tâm
 • Bệnh viện nhi Trung Ương
 • 81, ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ
 • Phone number: 0904282002
 • Working time: Cả ngày

Phòng khám bác sỹ Hà

 • Bác sỹ Trần Thị Thu Hà
 • Khoa nhi - bệnh viện C Thái Nguyên
 • Ngõ 16, đường Tôn Đức Thắng,tổ dân phố trung tâm, phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên
 • Phone number: 0984663955
 • Working time: Ngoài giờ hành chính

Phòng khám nhi Tô Hiệu

 • Bác sỹ Bùi Song Hương
 • 148 Tô Hiệu, Hà Cầu , Hà Đông, Hà Nội
 • Phone number: 0902176067
 • Working time: 17h - 19h30

Phòng khám bác sỹ Sơn

 • Bác sỹ Tống Thanh Sơn
 • Bênh viện nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh
 • T21 Bàu Cát 2 phường 14 quận Tân Bình
 • Phone number: 0903611532
 • Working time: 17h30 - 20h

Phòng khám nhi khoa Thái Nguyên

 • Bác sỹ Đỗ Thái Sơn
 • Đại học y dược Thái Nguyên
 • Khu đô thị xương rồng Thái Nguyên
 • Phone number: (08) 68210286
 • Working time: 17h - 20h

Phòng khám bác sỹ Thu Hương

 • Trưởng khoa Dương Thu Hương
 • Bệnh viện đa khoa Phú Bình - Thái Nguyên
 • Xã Lương Phú - Phú Bình - Thái Nguyên
 • Phone number: 0985587229
 • Working time: Ngoài giờ hành chính

Phòng khám chuyên khoa nhi

 • Trưởng khoa Phan Thu Hiền
 • Bệnh viện nhi Trung Ương
 • Số 4, ngách 93/4, Hoàng Quốc Việt , Hà Nội
 • Phone number: 04 37561286
 • Working time: 18 h - 20h

Phòng khám tư nhân bác sỹ Thanh

 • Phó giám đốc Nguyễn Thị Hồng Thanh
 • Bệnh viện nhi Thái Bình
 • Số 4/10 Tổ 35 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình
 • Phone number: 0912529389
 • Working time: Ngoài giờ hành chính

Phòng khám chuyên khoa nhi

 • Bác sỹ Bàn Thị Kim Thoa
 • Bệnh viện đa khoa Kỳ Sơn
 • Thị trấn Kỳ Sơn - Hòa Bình
 • Phone number: 0976708152
 • Working time: Ngoài giờ hành chính

Phòng khám chuyên khoa nhi Linh Đàm

 • Bác sỹ Nguyễn Kim Quy
 • Bệnh viện Hà Thành
 • L5x1 - KĐT Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
 • Phone number: 0946 861 954
 • Working time: 19h - 21h

Phòng khám Phạm Gia

 • Trưởng khoa Nhi Phạm Thanh Huy
 • Bệnh viện quốc tế Phương Chân
 • 104 Trần Bạch Đằng, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
 • Phone number: 0939904479
 • Working time: 11h30 - 13h, 17h - 20h

Phòng khám nhi Minh Hiếu

 • Trưởng khoa Nhi Vũ Minh Tuấn
 • Bệnh viện C - Thái Nguyên
 • T8/5, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, Thái Nguyên
 • Phone number: 0979008466
 • Working time: Ngoài giờ hành chính

Phòng khám nhi phủ lỗ Sóc Sơn, thành phố Thanh Hoá

 • Phó khoa Nhi Hồ Sỹ Công
 • Bệnh viện Bắc Thanh Long
 • Ngã ba phủ lỗ Sóc Sơn. thành phố Hà Nội
 • Phone number: 0912147728
 • Working time: Sáng 6h -> 7h, chiều 17h - 20h

Phòng khám chuyên khoa nhi – nội tổng quát

 • Trưởng khoa Nguyễn Xuân Quốc
 • Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức
 • 84 đường số 2, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
 • Phone number: (08) 66862332 / 0963478917
 • Working time: Sáng: 6: 30 - 7: 30, chiều: 17:00 - 20:00

Phòng khám chuyên khoa Trần Thị Hồng Vân

 • Bác sỹ - Giảng viên chính Trần Thị Hồng Vân
 • Đại học y Hà Nội - Bệnh viện nhi Trung Uơng
 • Số 6, ngõ 22, Tân Xuân - Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Phone number: 0903207948 - 04 37570517
 • Working time: Từ thứ 2 - thứ 6: 18h - 20h, Chủ nhật 9h - 11h

Phòng khám Trường Phúc

 • Trưởng khoa Trần Trung Kiểm
 • Bệnh viện nhi Thái Bình
 • 51 đường Ngô Quyền thành phố Thái Bình
 • Phone number: 0983081038
 • Working time: Ngoài giờ hành chính

Phòng khám bệnh ngoài giờ – Đồng Bá Soải

 • Trưởng khoa Đồng Bá Soải
 • Bệnh việc đa khoa tỉnh Lâm Đồng
 • 59 Trương Công Định, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Phone number: 0913775257
 • Working time: Sáng 11h - 13h, chiều 16h - 20h. Thứ bảy, chủ nhật: từ 8h - 17h

Phòng khám chuyên khoa nhi

 • Bác sỹ điều trị Cao Minh Đoàn
 • Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu
 • 51 A Lý Thường Kiệt phương 3, thành phố Bạc Liêu
 • Phone number: 07816557909, 07816557905
 • Working time: 6h - 7h, 11h - 13h, 17h 20h

Phòng khám nhi 247 Lê Lai

 • Trưởng khoa Nguyễn Duy Thái
 • Bệnh viện nhi Thanh Hóa
 • 247 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
 • Phone number: 0913886589
 • Working time: Ngoài giờ hành chính

Phòng khám Nhi

 • Trưởng khoa Nhi - Thạc sỹ Bác sỹ nội trú Trương Nguyễn Thoại Nhân
 • Bệnh viện Hoàn Mỹ
 • 23 Lê Đinh Lý quận Thanh Khê, Hà Nội
 • Phone number: 0916002104 - (05) 113954999
 • Working time: 17h - 19h
1/18.75

Send your questions to experts

If you had any question about your baby’s health, you would fill out the form to send a question to Vinamilk’s experts.

* Less than 200 characters
MS. Anke Sentko

Nutritional Consultant Expert

BENEO-Institute

Information

Ms. Anke Sentko graduated from the University of Bonn, Germany, in 1982 with a diploma (MSc) in Nutrition and Economy. Committed to support nutrition and health, Ms. Anke  Sentko has been working for more than 30 years in the areas of research and development, nutrition communication and food legislation. Ms. Anke Sentko is Vice President Nutrition Communication and Regulatory Affairs at BENEO. The BENEO-Institute was founded in 2009 as a center of excellence, where experts for nutrition science and legislation work hand in hand to provide functional ingredients based on sound science for healthy nutrition.
Dr. James Bauly

APAC Director of Marketing

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS CORPORATION

Information

James Bauly PhD., held the Doctor Degree in Biochemistry and Molecular Biology of the University of Bristol and completed a Marie Curie Fellowship at the CNRS in France. With his deep and broad knowledge in nutritional specialty and human health, James Bauly joined DSM Nutritional Products, a global leading corporation in the field of nutrition, as APAC Director of Marketing, Human Nutrition and Health.
Dr. LE QUANG THANH

Specialist 2 in Obstetrics

DIRECTOR of Tu Du Hospital

Information

Le Quang Thanh MD., MSc., graduated in 1987 from The University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, and began his career at Tu Du Hospital since 1988. During 1991-1993, he pursued his study in the Faculty of Medicine - Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand and obtained Master of Science & Healthcare Development.  In 1999, he continued studying to complete the residency program in the Obstetrics and Gynaecology at the University of Nice Sophia Antipolis, France. In 2005, he attended the "Advanced laparoscopic surgery in gynecology" training program at the Faculty of Medicine, Royal Northshore hospital of the University of Sydney. He then participated in other various professional and managerial courses. He is now the Director of Tu Du Hospital - Ho Chi Minh City, Deputy of Department of Obstetrics and Gynecology of The Faculty of Medicine in Vietnam National University at Ho Chi Minh City. Dr. Le Quang Thanh has been working in Tu Du Hospital for 28 years in the role of professional management at different key clinical departments. That exposure enriched his experience in the field of Obstetrics and Gynecology at Tu Du Hospital. He eventually does scientific research and is the author of many articles published in prestige domestic and international journals. He is proudly named by the Government “Thầy thuốc ưu tú" (Distinguished Physician).
Dr. TRAN DINH TOAN

Assoc. Prof. Doctor

VINAMILK NUTRITION CENTER

Information

Assoc. Prof. Tran Dinh Toan, MD., PhD is the Senior Medical Doctor at grade 6/6, and a clinical and nutritional researcher at the Vinamilk Nutrition Center with many years of experience in the industry. He graduated from the Hanoi  University of Medicine. He worked as lecturer for several medical universities and the training centers of the National Institute of Nutrition. He was the author and co-author of 9 books, hundreds of articles, and 53 publications on healthcare journals.
Dr. NGUYEN VINH HOANG OANH

Specialist 1 in Pediatrics

VINAMILK NUTRITION CENTER

Information

Nguyen Vinh Hoang Oanh MD., is an 8 year experienced Pediatric Specialist 1. She graduated as a general practitioner at Can Tho University of Medicine and Pharmacy. She is working as a nutritional consultant at Vinamilk Nutrition Center.
Dr. NGUYEN THU VAN

Specialist 1 in Nutrition

VINAMILK NUTRITION CENTER

Information

Nguyen Thu Van MD., is a 20 year experienced Nutritionist at Vinamilk Nutrition Center. She graduated from the University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City. She held CME Certificates in Nutrition, and a degree of specialist 1 in Public Health.
Dr. NGUYEN THI NGOC THANH

Specialist 1 in Pediatrics

Vinamilk Nutrition Center

Information

Nguyen Thi Ngoc Thanh MD., held the Pediatric Specialist 1 Degree. She has participated in research and training activities in the Nutrition Center  and Healthcare Education at Ho Chi Minh City. With 14 years of extensive experience in Pediatrics, Nutrition and Internal medicine, Dr.Thanh gives reliable advices, tips and solutions for children’s health. She is now working at the Vinamilk Nutrition Center.
Dr. NGUYEN HUU TOAN

Director, Head of Nutrition Center

AN KHANG CLINIC - VINAMILK

Information

Nguyen Huu Toan MD., PhD obtained the Doctor Degree in Medicine at Berlin, Federal Republic of Germany in 1981. He has held different roles with nearly 50 years experience in Pediatrics & Nutrition: Lecturer of Pediatric Department, Dean of Clinical Nutrition Devision of Cho Ray Hospital, Director of Organic Clinic, Director of VK Hospital - Khanh Hoa Province. Dr. Nguyen Huu Toan always provides helpful and thoughful advice for moms and babies. He has been working as the Head of the Nutrition Center, Director of An Khang Clinic - Vinamilk since 2014.
Dr. HO THI NAM HUE

Nutritional Physician

VINAMILK NUTRITION CENTER

Information

Ho Thi Nam Hue graduated as a general practitioner from The Hue University of Medicine and Pharmacy in 1990, participating in national training programs regarding the care for reproductive age and malnutritional children prevention. She spent 8 years working full-time for the mothers & children healthcare and the malnutritional children prevention programs at various medical establishments. She has 12-year working experience at the Vinamilk Nutrition Center.

NEED FOR HELPS?

Nutrition Counseling Center

1900545425

Contact us

Email

SEND QUESTIONS TO US

* Less than 200 characters