Vinamilk (HOSE: VNM) 24/04/2014 - Price: 139(+ 0) Trang chủ Shop Online Phòng khám An Khang Liên lạc Tìm kiếm

ENGLISH

 

Vinamilk Thông báo

VNM: Kết quả mua cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) thông báo kết quả mua cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) 

Mã chứng khoán: VNM.

Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch: 15.320 cp

Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua : 1.000.000 CP.

Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 0 CP.

Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 15.660 CP (340 cp quỹ tăng thêm do mua lại cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc làm cp quỹ)

Thời gian thực hiện giao dịch: từ 5/1/2010 đến 5/4/2010

Lý do không thực hiện hết số lượng cổ phiếu đăng ký mua: do giá thị trường cao hơn giá của HĐQT phê duyệt

 

 

 

Thông tin khác
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phần biểu quyết đang lưu hành
Thông báo giao dịch cổ phiếu quỹ ngày 15/04/2014
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
Thông báo Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông
Công bố thông tin về việc từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị
Công bố thông tin điều chỉnh tỉ lệ cổ tức 2013 và cổ phiếu thưởng
Công bố thông tin giải thể Cty Bất Động Sản Quốc Tế
Công bố thông tin thành lập công ty con tại Châu Âu